Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne, w szczególności w dziedzinie:

– prawa cywilnego, w tym w zakresie:

  • prawa rzeczowego, w szczególności w zakresie dotyczącym nieruchomości (m.in. dział spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości, podział majątku wspólnego, w tym małżeńskiego)

  • prawa zobowiązań,

  • prawa spadkowego,

  • odszkodowań,

  • prawa pracy,

– prawa rodzinnego, w szczególności rozwody,

– prawa handlowego, w tym prawa spółek z udziałem zagranicznym (Joint Venture)

– prawa gospodarczego, upadłościowego tym kontrakty handlowe,

– prawa upadłościowego i naprawczego,

– obrotu gospodarczego z zagranicą ,

– prawa wekslowego,

w postaci:

 • porad i konsultacji prawnych,

 • sporządzania opinii prawnych,

 • opracowywania i opiniowania projektów dokumentów, w szczególności umów, statutów oraz regulaminów,

 • prowadzenia negocjacji w obrocie krajowym i zagranicznym,

 • windykacji należności,

 • zabezpieczanie umów krajowych i zagranicznych,

 • przygotowania i prowadzenia spraw sądowych, w tym sporządzania pozwów, wniosków, pism procesowych, a także środków zaskarżenia (zastępstwa procesowego przed sądami),

 • negocjacji pozasądowych,

 • negocjacji małżeńskich – przedrozwodowych,

 • prowadzenia spraw w postępowaniu egzekucyjnym.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi prawne uzależniona jest od charakteru sprawy, w tym stopnia jej skomplikowania, a także niezbędnego nakładu pracy.

Każda sprawa podlega indywidualnej wycenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na początku współpracy, a Klient informowany jest o wysokości wszelkich kosztów.

Kancelaria oferuje również system miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych.

Dane kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego „Libra”
Heryk Maciejewski

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

tel: 601 809 007, 52 321 12 04

e-mail: krplibra@go2.pl

NIP: 554-046-38-41

REGON: 090500037