pro Bono

W ramach autorskiego projektu Henryka Maciejewskiego, p.n. Jurysta bydgoski – PRO BONO udzielane są nieodpłatne porady prawne w każdy ostatni wtorek miesiąca w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2, w godz. 16:00-18:00.

Program dedykowany jest dla mniej zamożnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Porady prawne udzielane są wszystkim osobom, które potrzebują pomocy prawnej, bez konieczności posiadania przez nich zaświadczeń o stanie majątkowym.

Objęty jest honorowym patronatem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Kobiaka, Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Rafała Bruskiego oraz Konsula Honorowego Republiki Chorwacji w Bydgoszczy Henryka Maciejewskiego.