Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji

Konsulat Republiki Chorwacji w Bydgoszczy został otwarty 03.10.2011 r.

Henryk Maciejewski – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Bydgoszczy

Funkcje konsularne:

– kierowanie urzędem Konsularnym Republiki Chorwacji w Bydgoszczy,

– kompetencje konsula honorowego obejmują okręg konsularny województwa kujawsko-pomorskiego,

– ochrona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej interesów Republiki Chorwacji oraz jej obywateli,

– popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między Republiką Chorwacji a Rzeczpospolitą Polską,

– udzielanie pomocy i opieki obywatelom chorwackim, jak i osobom prawnym Republiki Chorwacji- na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsul nie załatwia spraw związanych z przyznawaniem wiz, paszportów, dokumentów dotyczących obywatelstwa i stanu cywilnego.

Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Konsularnym Republiki Chorwacji Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27/wejście A, I piętro, poniedziałki, środy i piątki, w godz. 12.00 15.00.

Kontakt: tel. 52 321 12 04, + 48 601 809 007, e-mail: hm@konsulat.bydgoszcz.pl lub krplibra@go2.pl.

Informacje i aktualności dotyczące konsulatu: