O Kancelarii

Kancelaria jest prowadzona przez Henryka Maciejewskiego – radcę prawnego, wpisanego na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy (Bd-462).

Aplikacja sądowa, odbyta w obszarze Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, ukończona w 1983, skutkowała zdobyciem doświadczenia procesowego.

Aplikacja radcowska ukończona w 1986 r.

Uprawnienia:

– Ekspert Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Warszawie – od 1991 r.

– Radca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Oddział Bydgoszcz – w latach 1988 –1991

Kancelaria Radcy Prawnego Libra – od 1991 r.

Obsługa prawna prowadzona jest z zachowaniem zasad najwyższej zawodowej staranności.